Mundal Subsea investerer i fremtiden.


For å møte et stadig økende marked, har Mundal Subsea nå bestilt ny 5-akset fres. Denne blir levert og montert i juni 2015. Vi vil da ha 2 operative freser, noe som også vil føre til at vi er mindre sårbar ved driftsstans, service o.l.
 


Kategorier

 

         

 

Kontakt oss

Se også vår brosjyre