Bluefin


Bluefin er bygget i FRP sandwich. Under prosjektering var det lagt vekt på få et effektivt ringnotfartøy for fiske etter sild, makrell, lodde, sei og størje.

 

Historikk av Bluefin ved Mundal Båt as:

  • 2013 - Forlenget med Forlenget 7,8 m midtskips.
  • 2006 - Forlenget med 3,1 meter midtskips.
  • 2005 - Forlenget med 1,7 meter på hekken
  • 2000 - Bygget

 

  • Lastekapasitet: RSW-tanker: 150 m3

Accordion group

 

         

 

Kontakt oss

Se også vår brosjyre